Közérdekű adatok mentés

Közérdekű adatok

 

Szervezeti, személyzeti adatok

Tevékenységre működésre vonatkozó adatok

Gazdálkodási Adatok  

Kisújszállás Város Önkormányzatának adózással és egyéb befizetésekkel kapcsolatos számlaszámai

Az Önkormányzati Reprezentativitást Megállapító Bizottság 2011. március 31-ei jegyzőkönyvi kivonata

Jelentés az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátásáról

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján:

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

Képviselő-testület és az önkormányzat bizottságai

A szervezeti egységek vezetői, beosztásuk és elérhetőségeik

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

Kormányablak

Kormányablakok eljárásaira alkalmazott nyomtatványok

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

 

1.3. Gazdálkodó szervezet

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdasági szervezetek

 

1.4. Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok

 

1.5. Lapok

Lapok

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Településrendezési terv - tervezett módosítások

Tervezett módosítások térképen

2.1. Pályázatok

Az önkormányzat nyertes-nem nyertes-benyújtott pályázatai 2007-2009

Közbeszerzési statisztika 2009

2.2. Az önkormányzat által kiírt pályázatokról a Pályázatok menüpontban talál információt.

Közérdekű adatok igénylése

Kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2010.08.12

Közzétételi listák

 

 

3. Gazdálkodási adatok

 

3.1. Éves költségvetés, számviteli törvény szerinti beszámoló és éves költségvetés beszámoló 

Éves költségvetések

Számviteli beszámolók

A költségvetés végrehajtása


3.2. Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

 

3.3. Az önkormányzat és intézményei, illetve a társulások által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások    

 

3.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések 

 

3.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

Jelenleg, illetve az elmúlt egy évben az önkormányzatnak nem volt koncessziós eljárása.

 

 

3.6. Az önkormányzat és intézményei, illetve a társulások által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A Kisújszállás Város Önkormányzata által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjeinek felsorolására vonatkozó adatok megtalálhatóak az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések és az önkormányzat és intézményei, illetve a társulások által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások menüpont alatt.

 

3.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

3.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési szabályzat 2021.

Kisújszállás Város Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési terve

Kisújszállás Város Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési terve

Kisújszállás Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési terve

Kisújszállás Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési terve

Kisújszállás Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési terve

Kisújszállás Város Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési tervének 1. módosítása

Közbeszerzési szabályzat 2016.

Kisújszállás Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési terve

Kisújszállás Város Önkormányzatának 2016. évben teljesített közbeszerzéseiről szóló éves statisztikai összegezés

 

ELJÁRÁSOK

A Szociális Otthon energetikai megújítása

Közbeszerzési dokumentum

Közbeszerzési dokumentum

Megrendelői követelmények

Tervek

Kiegészítő tájékoztatás

 

 

Kísérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson

Eljárást megindító felhívás

Közbeszerzési dokumentum

 

Tervek

Kísérőgáz és napenergia hasznosítása Kisújszálláson
ismételt eljárás

 

 

Főzőkonyha építése

Kiegészítő tájékoztatás

Árazatlan költségvetés

Eljárást megindító felhívás

Közbeszerzési dokumentum

Megrendelői követelmények

Tervek

Dokumentáció kiegészítés

Dokumentáció kiegészítése

Felhívásmódosítás

 

 

Fenntartható közlekedésfejlesztés Kisújszálláson

2017. évi zárszámadás

Írásbeli összegezés

Végső bontási jegyzőkönyv

Adatszolgáltatás

Bontási jegyzőkönyv

Dokumentáció kiegészítés

Eljárást megindító felhívás

Közbeszerzési dokumentum

Tervek

 

 

Veres Péter és Betyár utcák felújítása

Eljárást megindító felhívás

Közbeszerzési dokumentum

Árazatlan költségvetés

Kisújszállás, Betyár utca útburkolat-felújítás kiviteli terve

Kisújszállás, Veres Péter utca útburkolat-felújítás kiviteli terve

Bontási jegyzőkönyv

 

 

Városháza energetikai megújítása

Kísérőlevél módosításhoz

Eljárást megindító felhívás módosított

Kiegészítések, módosítások

Eljárást megindító felhívás

Közbeszerzési dokumentum

Tervek

 

 

Erzsébet királyné liget megújítása tárgyú eljárás

Összegezés az ajánlatokról

Végső ajánlatok bontási jegyzőkönyve

Bontási jegyzőkönyv

Eljárást megindító felhívás

Közbeszerzési dokumentum 1. módosítása

Kiegészítő tájékoztatás

Költségvetés főösszesítő

 

Eljárást megindító felhívás

Közbeszerzési dokumentum

Összesítő költségvetés

Árazatlan költségvetés

KISÚJSZÁLLÁS, A ZÖLD VÁROS ERZSÉBET KIRÁLYNÉ LIGET NÖVÉNYZET REKONSTRUKCIÓK KIVITELI TERVE

 

 

Süsü 2. tematikus játszótér építése tárgyú eljárás

Írásbeli összegezés módosítása

Írásbeli összegezés javítása

Írásbeli összegzés

Bontási jegyzőkönyv

Adatszolgáltatás

Süsü 2. Eljárást megindító felhívás

Süsü2. Közbeszerzési dokumentum

Árazatlan költségvetés

Süsü 2. Környezetrendezési engedélyezési és kiviteli terv

Süsü 2. Árazatlan költségvetés

Címlap

Műleírás

tartalomjegyzék

Helyszínrajz

Környezetrendezés

Burkolatkitűzés

Íves út kitűzés

Gumiburkolat kitűzés

Eszközkitűzés

Növénykitűzés

játszóeszközök leírása

Tervezői nyilatkozat

Gumimennyiségek

Versek

 

 

Süsü tematikus játszótér építése tárgyú eljárás

Eljárást megindító felhívás

Dokumentáció

Címlap

Műleírás

tartalomjegyzék

Helyszínrajz

Környezetrendezés

Burkolatkitűzés

Íves út kitűzés

Gumiburkolat kitűzés

Eszközkitűzés

Növénykitűzés

játszóeszközök leírása

Tervezői nyilatkozat

Gumimennyiségek

Árazatlan költségvetés

Versek

Bontási jegyzőkönyv

Felhívott gazdasági szereplők adatai

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

 

"Főzőkonyhai eszközök beszerzése a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00017 projektben"

tárgyú eljárás:

eljárást megindító felhívás

dokumentáció

árazatlan költségvetés

1. Kiegészítő tájékoztatás

Írásbeli összegezés

 

 

Kisújszállás Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárást folytat le. A Kbt. 115. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárásra négy gazdasági szereplő került közvetlenül felkérésre.

A Kbt. 39. § (1) bekezdése értelmében azonban ajánlatkérő köteles a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé tenni.

A fentiek értelmében kérjük a tisztelt érdeklődőket, hogy a tárgy szerinti közbeszerzési eljárásra - az ajánlattételre felkért négy gazdasági szereplőn kívül - ne nyújtsanak be ajánlatot.

Eljárást megindító felhívás

Az egyéb közbeszerzési dokumentumok elérésének módja:

Kérjük, hogy az egyéb dokumentumok megküldése iránti kérésüket küldjék meg a zaharan.lilla@kisujszallas.hu e-mail címre. A kért dokumentumokat elektronikus úton, teljeskörűen és térítésmentesen megküldjük a megadott e-mail címre.

 

 

 

Út- és parkolóépítés Kisújszálláson tárgyú közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás

Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása Kisújszállás, Kenderes és Ecsegfalva településeken tárgyú közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás

A kisújszállási Néprajzi Kiállítóterem iskolabarát fejlesztése (TIOP-1.2.2./08-1) tárgyú közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás

A kisújszállási Erzsébet Gyógyvízű Strandfürdő területén ifjúsági szálláshely kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárásban

Ajánlattételi felhívás

Árubeszerzés megvalósítása az „Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzése" tárgyú projekt (ÉARFT-CÉDE2009) keretében tárgyú közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás

Kisújszállás Város Önkormányzatának sikeres pályázatai vonatkozásában számítástechnikai-informatikai és egyéb irodai eszközök beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás

Kisújszállás DK- és DNY-i belvízöblözeteinek rekonstrukciója tárgyú beruházás (ÉAOP-5.1.2./D) mûszaki ellenõri feladatainak teljes körû ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás

A Szabadság téri lakótelepi, az Ifjúság úti és az Iskola utcai játszóterek rekonstrukciója Kisújszálláson tárgyú közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás

A „Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés-innovatív intézményekben címû (TÁMOP-3.1.4/08/2.) projekt keretében számítástechnikai-informatikai és egyéb irodai eszközök beszerzése Kisújszállás egyes közoktatási intézményei részére tárgyú közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás

Eljárás eredménye

A „Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés-innovatív intézményekben címû (TÁMOP-3.1.4/08/2.) projekt keretében oktatási, továbbképzési szolgáltatás nyújtása Kisújszállás egyes közoktatási intézményei részére tárgyú közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás

Eljárás eredménye

Kisújszállás Város közterületein lévõ utak, járdák felújítása és építése tárgyú közbeszerzési eljárás

Ajánlattételi felhívás

Eljárás eredménye

EGYÉB DOKUMENTUMOK

Előzetes vitarendezés - Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása

Előzetes vitarendezés - Vigadó Kulturális Központ funkcióbővítő megújítása

Előzetes vitarendezési kérelem - Kisújszállás város 2014. évi út- és járdajavítási, felújítási, valamint a zugprogram III. ütemben, a zugok rekonstrukciós, vízelvezetési, járdafelújítási munkálataihoz kivitelező kiválasztása

Előzetes vitarendezés - Vigadó Kulturális Központ mozi- és színpadtechnikai eszközeinek beszerzése

Előzetes vitarendezés - Vigadó Kulturális Központ fény- és hangtechnikai valamint mozi-és színháztechnikai eszközeinek beszerzése

Előzetes vitarendezés - Vigadó Kulturális Központ fény- és hangtechnikai valamint mozi-és színháztechnikai eszközeinek beszerzése

 

SM@PPRA fel!

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Android applikáció

iOS applikáció

Cím: Kisújszállás Önkormányzat
Telefon: +36 87 446 250
Telefax: +36 87 799 102
E-mail: info@smapp.hu

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 8-12 és 13-15 óra
Szerda: 8-12 és 13-15 óra
Péntek: 8-12 óra

Kisújszállás Önkormányzat