Képviselő-testület

Önkormányzat felépítése

 

Polgármester

 

Kecze István közlekedésgépész-mérnök, mérnöktanár, közoktatási vezető. Pályakezdőként három évig a Városi Tanács műszaki osztályának munkatársa, majd az Arany János Általános Iskola pedagógusa, 1995-2005 között igazgatója, az iskola Aranyos Tanulóinkért Díjának tulajdonosa. Ezután egy évig könyvkiadó-vezetőként dolgozott. 1994-2002 között a 9. sz. választókerület települési képviselője, egy ciklusban a Pénzügyi Bizottság elnöke, a Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottság tagja. 2006. október 1-jétől városunk polgármestere. Tagja a Városvédő és -Szépítő Egyesületnek, a '48-as Olvasókörnek, a Phoenix Kulturális Egyesületnek, több közösség - Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság, Kisújszállási Sport Egyesület, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sakkszövetség, Nagykun Hagyományőrző Társulás, Karcagi Kistérségi Társulás, Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás, Kun Összefogás Konzorcium, Városok, Falvak Kulturális Szövetsége, Magyar Fürdővárosok Szövetsége - vezető tisztségviselője. Kétszer nyerte el megyénkben az év polgármestere címet, 2014-ben megkapta a Magyar Érdemkeresztet Arany Fokozatát, 2016-ban Polgármesteri Arany Pecsétgyűrű adományozásával ismerte el munkáját a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Wilamowice díszpolgára és a lengyel Miniszteri Oktatási Arany Kitüntetést. A Polgárőr Mozgalom Kiemelkedő Támogatója cím birtokosa. Eddigi polgármesteri munkája során Kisújszállás érdemben és sokat fejlődött, ezt ismerte el a Magyar Urbanisztikai Társaság Hild-díj adományozásával, a helyi Városvédő és -Szépítő Egyesület pedig a hajdani kisújszállási városépítő polgármesterről, Gaál Kálmánról  elnevezett díj adományozásával. Polgármesteri hitvallása: „Nekünk Kisújszállás az első."

 

Alpolgármester

 

Tatár Zoltán mélyépítő üzemmérnök, településüzemeltetési szakmérnök. 1987-től a Városi Tanács építési előadója, majd főelőadója. 1990 és 2004 között a Városgazdálkodási Vállalat, majd a jogutód Városgazdálkodási Kft. munkatársa, 1997-től ügyvezető igazgatója. 2004-2006 között a NÉPSZER Kft. műszaki vezetője. A Városvédő és -Szépítő Egyesület elnöke. 1994-2002 között, majd 2006-tól települési képviselő. Jelenleg a FIDESZ-Nagykun Polgári Kör szövetségében a 2. sz. választókerület képviselője. 2006 óta városunk alpolgármestere, számos sikeres városfejlesztési pályázat koordinálója. Hitvallása: „Hiszek a településért tenni akaró emberek, közösségek együttműködésében, erejében. Bízom benne, hogy szaktudásommal, tapasztalatommal továbbra is elősegíthetem a tervszerű és céltudatos döntések meghozatalát városunk előrelépése érdekében."

 

 

Társadalmi megbízatású
(nem képviselő-testületi tag) alpolgármester

 

Dr. habil Kovács Tibor történelem-földrajz szakos tanár, területfejlesztő szakgeográfus, magyar-német geográfus szakfordító. Hosszú ideig tanított a Debreceni Egyetemen, ahol 2003-ban doktorált, majd 2013-ban ugyanitt megszerezte habilitációját. 2000-től 2007-ig dolgozott az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél, közben összesen egy évig tevékenykedett Magdeburgban tartományi minisztériumokban. 2007 augusztusa óta az egri Eszterházy Károly Főiskolán tanít, jelenleg a Turizmus Tanszék főiskolai docense. Tagja a Magyar Földrajzi Társaságnak, az MTA Köztestületének, a kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesületnek. 2015-ben Bor- és gasztroturizmus menedzser képzettséget szerezett az Eszterházy Károly Egyetemen.  A hitvallás: "Legalább a kisujját mozdítsa meg minden kisúji!"

 

 

 

Testületi tagok

 

Demeter Jánosné érettségivel, munkaügyi, üzletvezetői képesítésekkel rendelkezik. 1985 óta az Arany János Általános Iskola dolgozója. 2013-tól az intézmény nyugdíjasa, az iskolai büfét vállalkozóként vezeti. 1975-1997 között óvodai, iskolai szülői munkaközösségek tagja, munkáját az Arany Diák Alapítvány „Aranyos Tanulóinkért" díjjal ismerte el. Tagja a Városvédő és Szépítő Egyesületnek, a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesületének. 2006 óta a FIDESZ-KDNP-Nagykun Polgári Kör jelöltjeként a 8. sz. választókörzet képviselője. 2006-2012 között az önkormányzat delegáltja a városi óvodaszékben. 2008-2013 között a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elnöke. 2009 óta az Illéssy Alapítvány kuratóriumának elnöke. 2016 óta az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke. 2016-ban Pro Communitate Urbis Díjban részesült. Hitvallása: „Nem a politikai hovatartozás, hanem a szeretet, az emberség, az egymás iránt érzett felelősség adja az ember értékét." Hiszem, önkormányzati képviselővé választásom nem személyes siker, inkább egy új esély arra, hogy további sikeres évek következzenek városunk életében. Hiszem, egy képviselőnek mindig közösségért tenni akaró embernek kell lennie, szem előtt tartva Tompa Mihály figyelmeztetését: „Bármerre visz életed, csak egy célod legyen. Segíteni mindig, minden emberen."

 

Fodor Kálmán gépésztechnikus. Iskoláit helyben kezdte, majd a Nemzetvédelmi Egyetemen és a Szolnoki Gépipari Szakközépiskolában folytatta. Tanulmányai után a Borsodi Műhely Kft. kisújszállási üzemének vezetőhelyettese, majd 2012-2018-ig üzemvezetője. Jelenleg a Prazi- Hungaria Kft. helyi telephelyén művezető. Nős, két gyermek édesapja. A Fidesz - Nagykun Polgári Kör szövetségében a 6. számú választókerület képviselője. A Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tagja. Hitvallása Wass Albert egy gondolata: „Verejték nélkül termett gabonának szára törékeny és kalásza léha."

 

Gönczi Károly középiskolai testnevelő tanár, közoktatási szakértő. 23 éven át a kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanára volt, majd 2014-től az Emberi Erőforrások Minisztériumában kormánytisztviselői állás töltött be. Európai uniós projektekkel foglalkozott. 2018-ban otthagyva a minisztériumot, projektmenedzser lett.  2006-2013 között az 5. számú választókerület települési képviselője, valamint a Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottságnak az elnöke volt. Jelenleg a FIDESZ - Nagykun Polgári Kör jelöltjeként a 3. számú választókerület képviselője, a Humán Erőforrás Bizottság tagja. 2014 óta a Kumánia Gyógyfürdő Kft. Felügyelő Bizottságának elnöki posztját tölti be. A Turisztikai Marketing Kerekasztal tagja. Hitvallása Székely Éva kiváló úszónő gondolata: „Sírni csak a győztesnek szabad!" Tisztelettel és alázattal lehet szolgálni Kisújszállást.

 

Juhász Attila vállalkozó. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában végezett. 2006-2010 között, majd 2014-től ismét a FIDESZ-KDNP-Nagykun Polgári Kör tagjaként a 4. számú körzet települési képviselője. Három gyermek édesapja. Aktív résztvevője a helyi sportéletnek. Tagja a Humán Erőforrás Bizottságnak, ahol a város területén működő egészségügyi és szociális ellátottságot, a sportlehetőségeket, a civil szervezetek munkáját, valamint a gyermek- és ifjúsági területeket szeretné kiemelten képviselni. 2007-ben ő kezdeményezte a Bittner Falusi Nap című rendezvényt, amit ezután is meg kíván szervezni. Hitvallása: „Bizalommal forduljanak hozzám, hiszen egy a célunk! Egy szerethető, fejlődő és békés város!"

 

Máthé Zsolt közgazdász, mérnök - informatikus. Iskolái elvégzése után a térségfejlesztésben dolgozott mint vidékfejlesztési menedzser. Ezt követően egyéni vállalkozóként fejlesztési forrásokhoz segítette a környék és a település vállalkozásait. Jelenleg a helyi Pannon-Literatúra Kft. alkalmazásában pénzügyi irodavezető. Két gyermek édesapja. 2010-14 között önkormányzati képviselő és a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tagja volt. Hitvallása: „A boldogság a kulcs egy szép élethez" (John Lennon).

 

Molnár Imre kollégiumi nevelő. Jászberényben a Tanítóképző Főiskolán végzett, majd a közoktatás-vezetői és az edzői képzettséget is megszerezte. Jelenleg a Móricz Zsigmond Református Kollégiumban nevelőtanár. Az 1990-es évektől vezeti a Kisújszállási Tenisz Szakosztály munkáját és végzi az edzői és karbantartási feladatokat. 2000-től a Kisújszállási Fidesz MPSZ elnöke. 2002-től folyamatosan lát el képviselői, 2006-tól bizottsági elnöki munkát. 2006-tól a Megyei Közgyűlésnek is tagja, ahol frakcióvezető és az Ügyrendi Bizottság munkáját vezeti. A kisújszállási képviselőtestületben a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnöke. Városunkban az 5. sz. választókerület képviselője. Vallja: „Továbbra is a tőlem telhető maximális erőbedobással fogom segíteni az általam vezetett közösségeket és a választókörzetem, szeretett városom és a megyém lakóit."

 

Szarvák Márton vállalkozó. Nős, három gyermek édesapja.  Főiskolai évei után a telekommunikáció területén dolgozott, jelenleg megújuló energiával foglalkozik. Kisújszállás legnagyobb civil közösségének, a Munkás Horgász Egyesületnek az elnöke. A Jobbik Magyarországért Mozgalom Kisújszállási Alapszervezetének alelnöke, a képviselő-testületbe e párt tagjaként került be. A Megyei Közgyűlés tagja. 2014 óta önkormányzati képviselő, a Humán Erőforrás Bizottságban látja el feladatát, törekedve arra, hogy Kisújszállás biztonságos, élhető, fejlődő és zöld város legyen. Hitvallása: „Az igazság szabaddá tesz!"

 

Szepesi Jenő mezőgazdasági gépészmérnök. 1974-1995 között dolgozott a Tisza II. Mg. Tsz.-ben, valamint a Nagykun Mg. Tsz.-ben műszaki ágazatvezetőként. 1992-től egy irodatechnikai Kft., valamint a helyi Telenor üzlet tulajdonosa. A város régi fotóinak lelkes gyűjtője, a jelen eseményeinek fotós megörökítője. Gyűjtőmunkájának eredményeként jelent meg 2012-ben a Más vót az ílet... című könyv, mely városunk legrégebbi fotóinak gyűjteménye. 2002-től önkormányzati képviselő, jelenleg a FIDESZ-Nagykun Polgári Kör tagjaként a 7. sz. választókerület képviselője. 2002-től a képviselő-testület Környezetvédelmi, valamint Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságának tagja, 2006-tól 2012-ig a Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási és Mezőgazdasági Bizottságának elnöke. 2014 évtől a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tagja.

 

Tóth Gyula közgazdasági érettségivel és felsőfokú munkaügyi szakvizsgával rendelkezik. A Kunferr Acélszerkezeti Kft. alkalmazottja. Az MSZP Városi Szervezetének elnöke. 1998-tól 2010-ig majd 2014-től 2019-ig önkormányzati képviselő. Ez alatt volt a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság, a Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Bizottság tagja, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke. Az önkormányzat delegáltjaként tagja volt a Kossuth Lajos Általános Iskola iskolaszékének is. 2002 és 2013 között a Kisújszállási Csatornaberuházó Víziközmű Társulat elnöke. Jelenleg a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság tagja.

 

Tuka Antal vezeték nélküli távközléstechnikai üzemmérnökként végzett 1984-ben, majd Törökszentmiklóson a Finommechanikai Vállalat Műszaki Osztályán dolgozott gyártmányfejlesztői munkakörben. 1987-től mindeddig az Arany János Általános Iskola Tagintézményben, tanárként dolgozik, jelenleg a tagintézmény-vezetői feladatokat, illetve technikai igazgatóhelyettesi feladatokat lát el. Műszaki tanári, informatikatanári diplomát szerezett, szakvizsgázott, közoktatás-vezetői szakon diplomát szerzett. A közoktatásban szakértőként is dolgozik, pedagógiai-szakmai ellenőrzésekben és pedagógusok minősítésében vesz részt. Az 1. számú választókerület képviselője. Nős, két felnőtt gyermeke és egy unokája van, hitvallása ehhez kapcsolódik: „Egy települési képviselőnek a helyben lakók érdekeit kell képviselnie. A következő időszakban a legfontosabb feladatunk az itt élők, dolgozók életkörülményeinek javítása. A választott képviselőnek szolgálnia kell a körzetét, települését. Ezer szállal kapcsolódom a szülőföldemhez, szeretnék azért küzdeni, hogy gyermekeink egy békés és gyarapodó településen boldogulhassanak."

SM@PPRA fel!

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Android applikáció

iOS applikáció

Cím: Kisújszállás Önkormányzat
Telefon: +36 87 446 250
Telefax: +36 87 799 102
E-mail: info@smapp.hu

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő: 8-12 és 13-15 óra
Szerda: 8-12 és 13-15 óra
Péntek: 8-12 óra

Kisújszállás Önkormányzat